Udruga Žmergo od osnivanja, davne 1998. godine aktivno okuplja i profesionalno radi s mladima, naročito u području aktivističkih aktivnosti, ekoloških edukacija, volonterskih okolišnih akcija, kroz programe podrške i mentorstva mladima za stjecanje radnog iskustva kroz zapošljavanje, stručnu praksu kao i razne usluge za mlade u području informiranja i savjetovanja.

Mentorstvo mladih

·      Program mentorstva kroz zapošljavanje mladih za rad u civilnom sektoru

·      Program mentorstva mladima kroz program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

·      Program stručne prakse za studente

·      Program podrške u međunarodnom pripravništvu za mlade

·      Program podrške mladim sudionicima projekata međunarodne mobilnosti mladih kroz međunarodne projekte namijenjene mladima (treninzi za mlade i osobe koje rade s mladima, razmjene mladih, kratki dugoročni međunarodni volonterski projekti kroz program Erasmus+)

Žmergo i mladi

Kroz navedene programe, djelatnici i članovi Udruge provode programe osnaživanja mladih za organizaciju aktivnosti u kojima sudjeluju mlade osobe, stručnu praksu za studente pedagoškog usmjerenja koji kroz program sudjeluju u aktivnostima za mlade na temelju neformalnih oblika rada s mladima te brojne druge aktivnosti.

Usluge informiranja, savjetovanje i podrške mladima

Provedbom projekata međunarodne mobilnosti mladih kroz program Europske volonterske službe (u sklopu Erasmus+) Žmergo od 2013. godine kontinuirano provodi projekte u sklopu kojih mladi provode aktivnosti vršnjačkog informiranja mladih, provode aktivnosti za i s mladima u lokalnoj zajednici te educiraju i informiraju mlade korisnike Udruge kroz produkciju niza informativnih i edukativnih sadržaja distribuiranih putem on line kanala Udruge. Također, od 2013. godine Udruga pruža usluge informiranja, savjetovanja, pripreme i podrške mladima za sudjelovanje u sličnim projektima diljem EU kroz koje imaju prilike stjecati različite kompetencije.

Kratki prikaz aktivnosti Udruge koje su usmjerene na osobe / trenere / edukatore koji rade s mladima u protekle dvije godine:

2017. godina

Nacionalni seminar o globalnom obrazovanju

Udruga Žmergo organizirala je prvi nacionalni seminar o globalnom obrazovanju namijenjen odgojno-obrazovnim djelatnicima pod nazivom „Jedi lokalno, misli globalno!“. Jednodnevni seminar održao se u petak, 13. listopada 2017. godine u Opatiji, uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja. Seminar je bio prilika da se na jednom mjestu okupe učitelji, nastavnici, profesori, stručni suradnici, ali i nenastavno osoblje osnovnih i srednjih škola prvenstveno uključenih u projekt EAThink2015 – Jedi lokalno, misli globalno koji su sudjelovanjem u projektu imali prilike provoditi aktivnosti globalnog obrazovanja sa svojim učenicima, ali i svim onima koji su zainteresirani za provedbu aktivnosti globalnog obrazovanja s učenicima a predstavljaju kapacitete u zajednici za umrežavanje odgojno-obrazovnih ustanova i neprofitnog sektora kako bi se omogućila suradnja na aktivnostima i projektima udruga namijenjenih djeci i mladima. Na seminaru je sudjelovalo 50 sudionika iz odgojno-obrazovnih ustanova, udruga te građani uključeni u volonterske programe vezane uz djecu i mlade.

Jedan od značajnijih edukativnih aktivnosti za mlade osobe putem kojih smo ih osnažili za rad sa djecom i mladima u sustavu formalnog obrazovanja, ali kroz aktivnosti neformalne edukacije je bio Trening za kofacilitatore radionica globalnog obrazovanja u sklopu EU projekta EAThink2015, održan u 2016. godini. Trodnevni trening održao se 26.-28. siječnja 2016. u Opatiji za mlade (18 – 35 godina) koji su se priključili timu Udruge u provedbi ekoloških radionica za učenike osnovnih i srednjih škola s područja Grada Opatije, Rijeke i okolice, a koje sudjeluju u projektu. Program edukacije temeljio se na uvodu u globalno obrazovanje (GO), o volontiranju mladih u ustanovama formalnog obrazovanja, osmišljavanje aktivnosti neformalnog obrazovanja, nastavnih jedinica i priprema GO. Poziv je bio otvoren svim zainteresiranim mladima, s naglaskom na mlade studente pedagoškog usmjerenja, youth workere te mlade s ili bez iskustva u radu s djecom i mladima koji su nakon završenog programa edukacije i izrađenih te osmišljenih aktivnosti za radionice iste i proveli s učenicima u školama partnerima i suradnicima na projektu.

Iz navedenog programa razvile su se brojne aktivnosti za mlade (prvenstveno srednjoškolce) na aktivnostima globalnog obrazovanja.

Učeničke/školske inicijative u lokalnoj zajednici

Učeničke akcije su aktivnost namijenjena osnaživanju mladih za aktivno sudjelovanje u zajednici i umrežavanje odgojno-obrazovnih ustanova s dionicima različitih sektora u lokalnoj zajednici kao i volontera radi utjecanja na pozitivne promjene na prepoznate probleme osmišljavajući i realizirajući potencijalna rješenja na iste. 

U 2017. godini realizirano je 11 EU projekata međunarodne mobilnosti mladih:

·      EVS hosting – European Friends for Green Trends, Opatija (2016. – 2017.g.) – 3 volontera

·      EVS sending – Youth for a greener Europe, Bruxelles, Belgija – (2016.-2017.) – 1 volonter

·      Razmjena mladih European tales, Peniche, Portugal (1.-9.7.2016.) – 6 mladih

·      EVS sending – Sustaintour, Ljubljana, Slovenija (2016.-2017.) – 1 volonterka

·      EVS sending – Don’t stop your mind, Puente Genil, Španjolska (2016.-2017.) – 1 volonterka

·      Erasmus+ stručna praksa, Opatija (07.11.2016.- 01.03.2017.) – 1 pripravnica

·      Razmjena mladih – Closer to Europe, Puente Genil (6. – 15.11.2017.g.) – 6 mladih

·      EVS sending – Creative Youth in Our Environment , Wroclaw, Poljska (2017. – 2018.)

–      1 volonter

·      EVS sending T.E.T.T: Theatre in Education for Training Tolerance (1 volonterka u Mađarskoj)

·      EVS sending – Let me Entertain E(U), Kanari, Španjolska (2016. – 2017.) – 1 volonterka

·      EVS hosting – European Friends for Green Trends, Opatija (2017. – 2018.g.) – 3 volontera

Svi mladi sudionici prošli su kroz različite oblike podrške prije sudjelovanja na projektu pružene od strane mladih djelatnika Udruge, kao i tijekom iskustva sudjelovanja. Nakon povratka, ostaju uključeni u aktivnosti Udruge radi prijenosa stečenog znanja te doprinosa Udruzi i radu s korisnicima, primarno mladima.

Stručno osposobljavanje mladih

Tim Udruge tijekom 2017. godine, u sklopu projekta Mladi za zeleni okoliš činile su dvije mlade osobe kroz stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (do svibnja 2017. godine). Mladi za zeleni okoliš predviđao je savladavanje vještina i kompetencija potrebnih u pisanju projekata, osmišljavanju projektnih aktivnosti, izradi troškovnika, praćenju prisutnosti tema u medijima u svrhu pokretanja novih projekata prema potrebama zajednice, izradi i vođenju projektne dokumentacije, monitoring i evaluaciji projekta, sudjelovanju u realizaciji projektnih aktivnosti, sudjelovanju u osmišljavanju, prijavi, provedbi i izvještavanju projekata u okviru Europske volonterske službe i suradnji na projektnim aktivnostima s međunarodnim mladim volonterima.

Prvi puta do sada, Udruga Žmergo imala je priliku omogućiti osposobljavanje jednoj mladoj osobi putem Erasmus+ prakse. Tako je Veronika Sukhacheva iz Rusije, sa Sveučilišta u Beču, provela četiri mjeseca unaprjeđujući svoja znanja, vještine i kompetencije sudjelujući u svim aktivnostima koje Žmergo provodi, vodeći promotivne aktivnosti društvenih mreža Žmerga i Zelene čistke te u osmišljavanju aktivnosti na promotivnim događanjima. Posebno je blisko surađivala s europskim volonterima iz Žmerga kreirajući materijale interesantne za objave na društvenim mrežama kako bi potakli građane na uključivanje u akcije, a naročito mlade u volonterske akcije i javne događaje obilježavanja okolišnih datuma u zajednici.

2018. godina

Izrada lokalnog programa za mlade

Udruga Žmergo u suradnji s Gradom Opatija pokrenula je 2018. godine proces izrade prvog strateškog dokumenta vezanog uz politike za mlade te kroz niz aktivnosti tijekom godine uspješno izradila prvi Lokalni program za mlade Grada Opatije 2018.-2021. Značajni uspjeh postignut je provedbom aktivnosti usmjerenih u razvoj lokalnih politika za mlade koje imaju za cilj umrežiti sektor mladih i dugoročno unaprijediti položaj mladih u Opatiji. Riječ je o procesu razvoja Lokalnog programa za mlade kao prvog takvog dokumenta koji je obuhvatio i uključio 140 mladih u sve dijelove procesa, čime se postiglo da dokument bude realan prikaz potreba i interesa mladih kojima se treba povoditi pri postizanju boljeg položaja mladih Opatijaca do 2021. godine.

Neki od značajnijih postignutih rezultata i primjera aktivnog sudjelovanja mladih i svih onih koji djeluju za mlade su:

a) konferencija za medije održana 10.2.2018. u Centru Gervais putem koje su gradonačelnik Ivo Dujmić i Diana Kovačić najavili početak procesa izrade Lokalnog programa za mlade Grada Opatije

b) online istraživanje o problemima, interesima i potrebama mladih (travanj 2018.)

c) konferencija za mlade, o mladima #lpzmGOPT održana je 7.5.2018. u KC Gervais i okupila gotovo 100 sudionika, a u sklopu koje se održalo 6 tematskih fokus grupa o problemima, potrebama i interesima mladih u Opatiji u 6 područja od interesa mladih: obrazovanje, zdravlje i blagostanje (sport), društvena is/ključivost), kultura, poduzetništvo, volontiranje i aktivno sudjelovanje mladih. Isti dan održana je i javna tribina od 18 do 20 sati na kojoj su prisutni imati priliku čuti, ali i raspravljati o iznjedrenim zaključcima i prijedlozima prioriteta;

d) 6 sastanaka radnih skupina za izradu Lokalnog programa za mlade Grada Opatije po područjima od interesa mladih u periodu od 5.-20. lipnja 2018., u kojima je sudjelovalo ukupno 28 članova od čega njih 15 mladih do 30 godina, a još njih 5 su osobe od 30 do 35 godina

e) javno savjetovanje oko Prijedloga Lokalnog programa za mlade Grada Opatije 2018.-2021. otvoreno je bilo za komentare od 6.11.-6.12.2018.

Aktivnosti izrade LPZM financirane su od strane Grada Opatije.

Također, u sklopu projekata osigurana je mogućnost i podrška pružena 16 mladih osoba koji su u 2018. godini sudjelovali u različitim međunarodnim projektima mobilnosti te na taj način steklo nova iskustva i važne kompetencije koje će im pomoći u privatnom, ali i u poslovnom životu, olakšavanjem položaja na tržištu rada. (Erasmus+)

Zapošljavanje mladih

Kao i dosadašnjih godina, Žmergo uspješno zapošljava mlade bez iskustva omogućavajući im stjecanje iskustva rada u udruzi kao i rada na projektima. U 2018. godini, u Udruzi je angažirano na različitim poslovima, odnosno zaposleno čak 5 novih mladih osoba s područja Opatije i Liburnije, od čega je čak troje mladih Opatijaca, čime Žmergo nastavlja dobro praksu zapošljavanja mladih ljudi, pružajući im tako mogućnost stjecanja radnog iskustva kroz kvalitetno mentorstvo i superviziju te rad na lokalnim, nacionalnim i međunarodnim projektima.

Studentska praksa

U 2018. godini Žmergo nastavlja pružati usluge kvalitetnog rada s mladima, ne samo kroz volontiranje i razvoj politika za mlade već i kroz omogućavanje obavljanja stručne prakse za studente različitih sveučilišnih smjerova. Tako je krajem godine predstavljena mogućnost prakse za studente pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Rijeci nakon čega je ostvarena suradnja s jednim mladim studentom 5. godine koji svoju praksu u trajanju od 50 sati, obavlja kroz program Udruge Žmergo na različitim edukativnim aktivnostima za brojne skupine korisnike Udruge.

Na e-magazinu za mlade Fermaj Udruge Žmergo objavljeno je 11 članaka o održivim stilovima života i to uglavnom dvojezično (na HR i ENG jeziku) od strane mladih, inozemnih volontera. Posebno iznenađuje činjenica da je tih istih 11 članaka komentirano čak 2.762 puta.

2019. godina

Dvodnevni trening za mlade (15-30 godina) o aktivnom sudjelovanju mladih u zajednici i procesima odlučivanja

Puna dva dana intenzivnog druženja, učenja i rada kroz zabavu i niz metoda neformalnog obrazovanja u sklopu edukacije o aktivnom sudjelovanju mladih u procesima donošenja odluka, ali i u oblikovanju zajednice, okupila je u Vili Antonio 38 sudionika, od čega 28 mladih iz vijeća učenika opatijskih srednjih škola, Savjeta mladih, udruga za mlade, zainteresiranih mladih iz Opatije te donositelja odluka, stručnjaka u radu s mladima, youth workera. U četvrtak i petak 21. i 22. veljače 2019. bavili smo se organiziranim oblicima djelovanja mladih, kako onih formalnih i neformalnih, zatim preko EU politika za mlade i strukturiranog dijaloga sve do onih lokalnih te puno govorili o sektoru mladih, svima onima koji rade s mladima te pružaju usluge mladima u svim područjima djelovanja. Sve to s ciljem informiranja i osnaživanja mladih za aktivno uključivanje u procese koji se direktno tiču života mladih, kako bi ih potaknuli da se i sami uključe u osmišljavanje i realizaciju niza mjera i aktivnosti u sklopu usvojenog prvog Lokalnog programa za mlade Grada Opatije i postizanju cilja vezanog uz osnivanje i funkcioniranje centra za mlade.

FERMAJ – magazin za mlade

pročitaj što nudi magazin za mlade, možeš pronaći raznovrsne informacije, volontiranje u EU, volontiranje u Opatiji, mobilnost putem Erasmus+ programa, sve za mlade i o mladima

Organizacija edukacije financirana je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u sklopu projekta „Lokalni program za mlade Grada Opatije – LPZM – #lpzmGOPT“ koji provodi Grad Opatija u partnerstvu s Udrugom Žmergo od prosinca 2018. do prosinca 2019. godine.

Close Menu